Phòng xông hơi ướt 07

Kích thước: 1,5 * 1,5 (m)

Số người: Thích hợp cho 2 người cùng xông