Phòng xông hơi ướt 08

Kích thước: 3*3 (m)

Số người: cho 5-6 người cùng xông