Phòng xông hơi khô BS – 01

Kích thước: 2000 x 1500 x 2000