Phòng xông hơi khô BS – 02

Kích thước: 1800 x 1200 x 2000