Phòng xông hơi BS – 04

Kích thước: 1200 x 1200 x 2000