Phòng xông hơi ướt 02

Kích thước: 1.0 * 1.5 (m):

Số người: Cho 2 người xông