Phòng xông hơi ướt 01

Kích thước: 0,9 * 0,9 (m):

Số người: Cho 1 người xông