Phòng xông hơi ướt 03

Kích thước: 1,0 * 1,5 (m)

Số người; Cho 2 người cùng xông