Phòng xông hơi BS – 03

Kích thước: 2000 x 1450 x 2000